ขนส่งฯ เผยผลตรวจรถโดยสารสาธารณะ ต.ค. พบแท็กซี่ทำผิด 223 ราย

กรมการขนส่งทางบก สั่งปรับทันทีกรณีรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ทห 3156 กทม. ใส่ล้อรถขนาดใหญ่ออกมานอกตัวถัง เผยผลสุ่มตรวจรถโดยสารสาธารณะ ต.ค. 60 พบแท็กซี่กระทำผิด 223 ราย ดำเนินตามกฎหมายทุกราย นายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยถึงกรณีรถแท็กซี่คันหมายเลขทะเบียน ทห 3156 กทม. ใส่ล้อรถยนต์ขนาดใหญ่จนล้นออกมานอกตัวถัง

กรมฯได้ดำเนินการเปรียบเทียบปรับคนขับรถแท็กซี่คันดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 14 ประกอบมาตรา 60 ฐานเพิ่มเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่อาจก่อให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและจิตใจของผู้ใช้รถใช้ถนนอื่น เป็นเงิน 2,000 บาท และให้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให้ถูกต้อง โดยนำรถคันดังกล่าวเข้าตรวจสภาพ ณ ส่วนตรวจสภาพรถยนต์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เนื่องจากอุปกรณ์ที่ยื่นออกมานอกตัวรถมีความเสี่ยงที่จะเฉี่ยวชนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่นและอาจเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุได้ ทั้งนี้ขอความร่วมมือเจ้าของรถปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อความปลอดภัยยกระดับมาตรฐานการให้บริการรถโดยสารสาธารณะของประเทศและไม่เกิดปัญหาในการใช้งานบนท้องถนน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews