ตั้งคณะทำงานย้ายสวนสัตว์ดุสิตไปคลอง 6 ปทุมธานี

องค์การสวนสัตว์ตั้งคณะทำงานจัดสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ และย้ายสวนสัตว์ดุสิตไปอยู่เนื้อที่ 300 ไร่ บริเวณคลอง 6 จ.ปทุมธานี

นายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการวันนี้ ได้หารือถึงแนวทางการสร้างสวนสัตว์ ชั้นนำระดับแนวหน้าของโลก บนพื้นที่ใหญ่กว่าปัจจุบันถึง 3 เท่า และตั้งอยู่ทำเลศูนย์กลางของแหล่งเรียนรู้ โดยแต่งตั้งคณะทำงาน 2 ชุด คือ คณะทำงานจัดสร้างสวนสัตว์แห่ง

ใหม่ และคณะทำงานย้ายสวนสัตว์ดุสิต และสำนักงานองค์การสวนสัตว์ เพื่อเตรียมแผนรองรับการพัฒนาสวนสัตว์ โดยคำนึงถึงความสำคัญทุกด้าน เช่น การวางโครงสร้างพื้นที่สวนสัตว์แห่งใหม่ การจัด Landscape ที่เหมาะสม ซึ่งต้องคำนึงถึงการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ และสวัสดิภาพสัตว์เป็นสำคัญ แต่ยังไม่มีรายละเอียดเรื่องการย้าย กรอบระยะเวลาและงบประมาณ เพราะยังต้องทำการศึกษา และลงพื้นที่ตรวจสอบอีกหลายครั้ง โดยคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ จะมีการประชุมครั้งต่อไปวันที่ 9 มกราคม 2561

ขอขอบคุณข้อมูลดีดีจาก สำนักข่าวไทย.