นักกฎหมายชี้”น้องอิน”เสียชีวิต ฟ้องทางหลวงไม่ได้

นักกฎหมายชี้หากอุบัติเหตุเกิดจากความบกพร่องของทางหลวงประชาชนสามารถฟ้องร้องได้ แต่กรณี “น้องอิน”ไม่ได้เกิดจากสภาพถนน แต่เกิดจากขับรถเร็วจึงฟ้องเรียกค่าเสียหายไม่ได้ เมื่อวันที่ 9 เม.ย.นายธนธร ทาคำฟู นักวิชาการด้านกฎหมาย ม.แม่ฟ้าหลวง กล่าวกับ “เดลินิวส์ออนไลน์”ว่า  กรมทางหลวงถือว่าเป็นหน่วยงานทางปกครอง ตาม พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองฯ หากกรมทางหลวงได้กระทำละเมิดทำให้เกิดความเสียหายแก่ราษฏร

อันมีที่มาจากการละเว้นหน้าที่ ก็อาจถูกราษฎรฟ้องให้รับผิดชอบในความเสียหายได้ ตามที่ มาตรา 9(3) ได้บัญญัติไว้ ฐานละเมิดอันเนื่องมาจากการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของกรมทางหลวงที่เห็นเด่นชัด เช่น จ้างผู้รับเหมาให้ปรับปรุงถนน แต่ไม่ได้กำกับดูแลผู้รับเหมาให้มีไฟส่องสว่าง หรือกรวยเตือนให้ทราบว่าถนนถูกขุดอยู่ ทำให้ผู้ขับรถมาตามทางปกติได้รับอันตราย กรณีนี้ผู้เสียหายสามารถฟ้องกรมทางหลวงได้ เพราะเป็นหน้าที่โดยตรงที่จะต้องเตือนให้ผู้ขับรถระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่กำกับดูแลผู้รับเหมาอย่างใกล้ชิด จึงเป็นการละเมิด
 
นายธนธร กล่าวว่า สำหรับกรณีของน้องอินเห็นได้ว่าเป็นการประสบอุบัติเหตุบนสภาพพื้นถนนปกติ ในวันเกิดเหตุไม่มีการซ่อมแซมก่อสร้างถนน หรือสภาพของถนนชำรุดจนถึงกับทำให้ผู้ขับรถสัญจรผ่านจะได้รับอันตราย พิจารณาจากผู้ขับรถผ่านบริเวณนั้นหากไม่ขับเร็วก็จะสามารถขับผ่านไปได้ตามปกติ ดังนั้น การที่รถของน้องอินจะประสบอุบัติเหตุจึงไม่ได้เกิดจากสภาพของถนนและไฟส่องสว่างโดยตรง แม้จะถือว่าสภาพถนนจะไม่ได้มาตรฐานไปบ้าง หรือไฟส่องสว่างไม่สว่าง ก็ไม่ใช่เหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ที่กรมทางหลวงจะต้องรับผิดชอบ เพราะอุบัติเหตุครั้งนี้เกิดจากน้องอินขับรถด้วยความเร็ว ในเวลาดึก ที่แสงสว่างน้อยจะต้องใช้ความระมัดระวัง  เมื่อพิจารณาจากเพื่อนของน้องอินก็ทราบว่าน้องไม่ได้นอน เพราะเพิ่งกลับจากงาน อุบัติเหตุครั้งนี้จึงมีสาเหตุมาจากสภาพวิสัย และพฤติการณ์ของผู้ขับขี่โดยตรง ไม่ได้เกิดจากสภาพถนน ในทางกฎหมายทายาทของน้องอิน จึงฟ้องกรมทางหลวงไม่ได้ และต้องแสดงความเสียใจกับญาติของน้องอินด้วย ที่สูญเสียบุคคลในครอบครัวไปก่อนเวลาอันควรจากอุบัติเหตุที่ไม่มีผู้ใดอยากให้เกิดขึ้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews