พม.ปรับรูปแบบการจ่ายเงินคนจนป้องโกง

กระทรวงพม. ปรับรูปแบบการจ่ายเงินสงเคราะห์. ลดการให้เงินสด-เช็ค ป้องกันการทุจริต  เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ผู้สื่อข่าว่าวรายงานว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)  ได้ปรับเปลี่ยนการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนถึงผู้รับบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต  สำหรับขั้นตอนการจ่ายเงินรูปแบบใหม่นี้ เริ่มจากสำนักงบประมาณ โอนจัดสรรงบประมาณประจำปีให้กระทรวง พม.  ผ่านระบบ GFMIS

จากนั้นทางพม.จะพิจารณาให้หน่วยงานหรือกรมผ่านระบบ GFMIS โดยหน่วยงานหรือกรม จะขออนุมัติผ่านคณะกรรมการ One home และบันทึกรายชื่อ เลขบัญชีธนาคาร ของผู้ประสบปัญหาทางสังคม  ผ่านระบบ Krungthai Corporate Online  และทำการอนุมัติให้ความช่วยเหลือในระบบดังกล่าวนี้ตามรายชื่อ และระบบจะทำการโอนเงินอัติโนมัติ ไปยังบัญชีของผู้ประสบปัญหาทางสังคม  ทั้งนี้การจะได้รับเงิน หากเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทย จะสามารถรับเงินได้ในทันที แต่หากเป็นบัญชีธนาคารอื่นๆ จะได้รับเงินช่วยเหลือภายใน 2 วัน ซึ่งระบบดังกล่าวนี้จะมีการรายงานเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน และเรียกดูข้อมูลปัจจุบัน และข้อมูลย้อนหลังได้ในทันที โดยเริ่มดำเนินการแล้วในวันที่ 1 พ.ค. ที่ผ่านมา 

ในส่วนของการเบิกเงินสงเคราะห์รูปแบบเดิมนั้น สำนักงบประมาณ โอนจัดสรรงบประมาณประจำปีให้กระทรวง พม. ผ่านระบบ GFMIS จากนั้นทางพม.จะพิจารณาให้หน่วยงานหรือกรมผ่านระบบ GFMIS และกรมที่ได้รับงบประมาณ จะขออนุมัติผ่านคณะกรรมการ One home เพื่อพิจารณาจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม  ซึ่งรูปแบบการจ่ายเงินจะเป็นในรูปแบบของเงินสดหรือเช็ค  ซึ่งผู้ที่ได้รับเงินช่วยเหลือจะต้องลงชื่อในแบบสำคัญรับเงิน และมีพยานในการรับเงินพร้อมถ่ายรูปประกอบเพื่อให้หน่วยงานใช้เป็นกลักฐานประกอบการรับเงิน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews