มีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้น 30%

มีนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ้น 30% และมีการเติบโตจากอินเดีย 17% อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งสิ้น 13.7 ล้านคนในเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนปี 2561 เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.9 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2560 นายพงษ์ภาณุเศวตนันทน์ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแถลงข่าวแถลงข่าวระบุว่านักท่องเที่ยวรวมเดือนมกราคม เมษายนมีรายได้จากการท่องเที่ยว 730.7 พันล้านบาท

เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 17.55 ในเดือนเมษายนที่ผ่านมานักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมีจำนวนทั้งสิ้น 3,092,725 คนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีพ. ศ. 2517 ร้อยละ 9.38 โดยแหล่งที่มา 10 อันดับแรก ได้แก่ จีนมาเลเซียลาวอินเดียรัสเซียเกาหลีญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรตามลำดับ