“สมชัย”แจ้งไทม์ไลน์พรรคต้องทำ10เรื่องภายใน2เดือนครึ่ง

“สมชัย”ชี้หากปลดล็อกหลังกฎหมายลูก 4 ฉบับเสร็จ ทำพรรคเก่า-พรรคใหม่ มีเวลาดำเนินการตามกฎหมายเพียง2เดือนครึ่ง แนะพรรคใหม่ควรรีบขอจัดตั้งใน 1 เดือน เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการที่นายกรัฐมนตรีระบุจะปลดล็อกการเมือง  หลังกฎหมายลูกเสร็จครบทั้ง 4 ฉบับ

ว่า สิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนั้น คือการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นภายใน 150 วัน หรือ 5 เดือน หลังจากกฎหมายทั้ง 4 ฉบับประกาศในราชกิจจาฯ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้   หากจะเปลี่ยนแปลง  ต้องแก้รัฐธรรมนูญ มาตรา 268  โดยคาดว่าวันที่ กกต.จะเปิดรับสมัครเลือกตั้งภายในเวลา 75 วัน หรือ 2 เดือนครึ่ง   และเหลือเวลาสำหรับหาเสียงและการจัดการเลือกตั้ง 75 วัน ในขณะที่พรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง  จะต้องดำเนินการ 10 เรื่องให้เสร็จสิ้นก่อนการเปิดรับสมัคร คือ 1. แจ้งการเปลี่ยนแปลงสมาชิก  2.หาสมาชิกให้ครบ 500 คน 3. หาทุนประเดิมหนึ่งล้านบาท 4.ให้สมาชิกพรรค 500 คน ชำระค่าสมาชิก 5. จัดตั้งสาขาพรรคใน 4 ภาค 6.จัดให้มีตัวแทนพรรคในจังหวัดที่ประสงค์จะส่งผู้แทน 7.จัดประชุมใหญ่เพื่อแก้ไขข้อบังคับพรรค 8.เลือกหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรค 9.จัดให้มีไพรมารีโหวตทั้งแบบแบ่งเขตและบัญชีรายชื่อในระดับจังหวัด และ 10.ประชุมกรรมการบริหารพรรคเพื่อให้ความเห็นชอบชื่อผู้สมัคร ซึ่งประมาณว่าจะมีเวลาในการดำเนินการทั้ง 10 เรื่อง ประมาณ 2 เดือนครึ่ง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews