สามารถตอบสนองต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปได้

เรื่องราวที่นำเสนออย่างถูกต้องสามารถนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและทำให้การเข้าชมในภูมิภาคนี้มีชีวิตชีวาและน่าจดจำ การปรับตัวให้เข้ากับยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของภาคเหนือของประเทศไทยทำให้ภูมิภาคนี้สามารถตอบสนองต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปได้ในอนาคต “เป็นเวลาที่ธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว

ปรับตัวให้เข้ากับภัยคุกคามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ศาสตราจารย์กรรณิการ์ Thampanishvong, PhD เป็นเพื่อนร่วมงานวิจัยจากสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) การวิเคราะห์นโยบายจาก TDRI ปรากฏในบางกอกโพสต์ในวันพุธสลับกัน ถ้ารูขุมขนได้รับความเสียหาย แต่ไม่ทำลายผมจะงอกใหม่ อาจเป็นเรื่องยากที่จะทำลายทุกรูขุมขนเพียงอย่างเดียวดังนั้นคนส่วนใหญ่จะเห็นการงอกใหม่ของเส้นผม