เมืองลักเซมเบิร์กเมืองเล็กๆที่น่าประทับใจ

ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) เป็นประเทศเล็กๆ ในยุโรปที่มีเมืองหลวงชื่อเดียวกันกับประเทศ เป็นนครรัฐที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล เพราะตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป ลักเซมเบิร์กโดดเด่นไปด้วยเสน่ห์ของความงามทางธรรมชาติ ความสงบร่มรื่นและทัศนียภาพอันงดงามในรูปแบบสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศ มีทั้งปราสาท บ้านเรือน หุบเขาและแม่น้ำที่สวยงาม

ในฤดูใบไม้ผลิจะมีดอกไม้บานและฤดูหนาวหิมะจะตกจนเมืองกลายเป็นสีขาว ถึงแม้เป็นประเทศเล็กๆ แต่ก็สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกได้อย่างมากมายจนใน ปี 2007 ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศที่น่าเที่ยวที่สุดในโลก รูปแบบสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศ มีทั้งปราสาท บ้านเรือน หุบเขาและแม่น้ำที่สวยงาม

ลักเซมเบิร์กเมืองเล็กๆที่น่าประทับใจ

ที่ตั้ง: อยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรป มีพรมแดนด้านตะวันออกติดกับประเทศเยอรมนี ด้านใต้ติดกับฝรั่งเศส และด้านตะวันตกติดกับเบลเยียม รูปแบบสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศ มีทั้งปราสาท บ้านเรือน หุบเขาและแม่น้ำที่สวยงาม

วิธีเดินทาง: การเดินทางไปยังลักเซมเบิร์กนั้น สามารถทำได้โดยการโดยสารเครื่องบินไปลงยังสนามบินนานาชาติของประเทศ โดยมีเที่ยวบินจากทั่วยุโรปรวมไปถึงเมืองใหญ่ๆ จากทั่วโลก นอกจากนี้ยังสามารถขับรถหรือนั่งรถไฟมาจากฝรั่งเศส เยอรมนีและเบลเยี่ยมได้อีกด้วย รูปแบบสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศ มีทั้งปราสาท บ้านเรือน หุบเขาและแม่น้ำที่สวยงาม

ช่วงเวลาที่ดี: ลักเซมเบิร์กมีภูมิอากาศแบบทวีปยุโรป และอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย หน้าหนาวจะหนาวแบบอบอุ่น ส่วนหน้าร้อนจะอากาศจะไม่ร้อนแต่จะเย็นสบาย รูปแบบสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีอยู่มากมายทั่วประเทศ มีทั้งปราสาท บ้านเรือน หุบเขาและแม่น้ำที่สวยงาม

วีซ่า: เที่ยวลักเซมเบิร์กต้องขอวีซ่า โดยวีซ่าเชงเก้นสามารถพำนักในประเทศกลุ่มเชงเก้นไม่เกิน 90 วัน ในช่วงเวลา 6 เดือน
/ขอบคุณ สสส